Cô giáo như mẹ hiền

Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Tâm
Giáo viên Ngô Thị Tâm
Ngày tháng năm sinh 05/04/1978
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ Nghi Phương- Nghi Lộc- Nghệ an
Email mnnghiphuong123@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách